Någon elektronik i pipe-line? Som underleverantör, legotillverkare, kontraktstillverkare lämnar vi gärna priser för ytmontering av kretskort och SMD. Vi utför din produktion / legotillverkning.

 Till startsidan om ytmontering och ytmonterade komponenter på kretskort. Inge Eklund Elektronik. Vi finns i Sundsvallregionen.

 Produktion och automatisk montering av ytmonderade komponenter i små och mindre serier. Så här producerar vi med SMD. Legotillverkning och kontraktstillverkning.

 Vår specialitet är ytmontering i små, mindre och medelstora serier om 5 till 500 st per leverans. Legotillverkning och kontraktstillverkning inom ytmontering.

 Vi anser oss hålla en mycket hög kvalitet inom ytmontering. Läs mer om hur vi når den.

 Hos oss är du välkommen som kund att ytmontera i små och mindre serier. Vi behandlar dig personligt.

 Prissättning / priser för ytmontering. Legoproduktion i små, mindre och medelstora serier till förmånliga priser. Legotillverkning / kontraktstillverkning av kortmontering.

 Om ytmontering, ytmonterade kort, SMD, SMT, kretskort, elektronikmontering och hur vi sätter samman elektronikkomponenter till moduler. Detta beskriver vårt sätt att arbeta. Vi gör även hålmontering där så behövs.

 Kontakta oss gärna om ytterligare info om att ytmontera, ytmontering, legotillverkning, produktion, CAD, kontraktstillverkning osv. Vi finns i Sundsvallsområdet närmare bestämt Timrå. Vi legotillverkar gärna dina ytmonterade kort.
Kretskort och produktion ordbok för förkortningar inom elektronik, komponenter och produktion av kretskort.

 Vi erbjuder utvecklingshjälp och konsultation vid såväl utvecklingan av elektronik, ingående programvaror eller verktug runt detta samt hjälp vid produktionsanpassning i såväl små som stora serier.

Ytmontering av kretskort

Det här är en enkel och schematisk beskrivning av ytmontering. Den är mer avsedd som en kort översiktsinformation för tillfälliga besökare på våra sidor än mot våra kunder.

 

Den typ av elektronikmontering vi arbetar med baseras på ett mösterkort gjort av ett elektriskt isolerat material, t.ex glasfiber, samt ett antal elektriska förbindningar (ledningsbanor) pålagda i ett eller flera lager på baskortet.

 

Förbindningarna är ofta gjorda av koppar. De bildar ett mönster (ledare) mellan hål eller punkter (paddar) där komponenter monteras. Montering där ledarens ben går genom hål kallas hålmontering. Montering där komponenterna ligger på kortet och hålls på plats av "lödtennet" kallas ytmontering. Resultatet i båda fallen är kretskort. Beroende på tillgång på önskade komponenter är även blandmontering, med såväl hål- som ytmonterade komponenter, vanligt förekommande.

 

Vår tillverkningsprocess är i första hand baserad på ytmonterade komponenter som ger kompakta, driftsäkra, ekonomiska samt lätta kort. Det är sällan det enbart är ytmonterade komponenter på ett kort. Därför monterar vi även ett antal hålmonterade kontaktdon eller andra komponenter. Ytmonteringen ger även möjlighet att enklare montera komponenter på båda sidor av kortet i de fall man har behov av stor komponenttäthet.

 

Trots detta gör vi även ren hålmontering. Oftast är det i samband med kraftigare strömmar på kortet men även av praktiska skäl.

 

Ytmonterade komponenter varierar i storlek ned till mindre än ett knappnålshuvud. Det är svårt att montera dessa små, enbart liggande, komponenter manuellt. Det kräver speciell utrustning även om man för hobbybruk kan montera enstaka kort för hand med rimligt resultat.

 

Kombinationen ytliggande komponenter och speciella maskiner gör att den automatiska processen blir jämn i produktionskvalitet och kräver liten manuell tillsyn. Vi själva har t.ex videoutrustning som avsynar komponenternas placering och lödning.

 

Sedan 2006 är det speciella restriktioner inom EU vad gäller "tennets" beskaffenhet. Man strävar efter att undvika bly och numera görs t.ex. konsumentrelaterade produkter med ett "blyfritt" alternativ. Vissa produkter har dock dispens för "blyad produktion".

 

Ytmonerade komponenter finns i många olika varianter och storlekar. Kontakta oss gärna i samband med CAD av kortet så kan vi tillsammans diskutera vilket val som är förmånligast för respektive kort. Vår service är ett led i bra samarbete mot en bra slutprodukt.


 Det monterade kretskortet från ovan när det är i monteringsmaskinen.

 Kretskortet med ytmonterade komponenter i monteringsmaskinen. Ovanför kortet ses en av videokamrorna.

 Komponenter för montering på ett tomt kretskort (elektronikmontering). Under är lådan som det ska monteras i. Själva mönsterkortet med hål, paddar och förbindningar görs i ett CAD-system (elektronikdesign).

Automatisk montering av SMD komponenter i små och mindre serier. Elektronikmontering.


 Elektronikmontering och komponenter: SMD-komponenter finns i många olika storlekar. Här ses några av dem. Vid planering av kretskort och komponentval, kontakta oss gärna i förväg. Det kan underlätta såväl produktion som ge lägre produktionspriser.

Legotillverkare, elektronikmontering,  legotillverkning, produktion, kretskort. Mindre serier, prototyper och nollserier.